Logo
[ ArchDB40 ][ ArchDB95 ][ ArchDB-EC ][ ArchDB-KI ]

Type: AR beta-beta link

Class of length: 9

Class: 9.1 | Consensus Ramachandran - bpabaapbpgpbb

Class: 9.2 | Consensus Ramachandran - bbabaapaaapbb

Class: 9.3 | Consensus Ramachandran - bbaapppbpgpbb

Class: 9.4 | Consensus Ramachandran - pbppaalapwwbb

Class: 9.5 | Consensus Ramachandran - bbabpplbpbpbb

Class: 9.6 | Consensus Ramachandran - bpaaaaaabbabb