Logo
[ ArchDB40 ][ ArchDB95 ][ ArchDB-EC ][ ArchDB-KI ]

Type: EH beta-alpha

Class of length: 13

Class: 13.1 | Consensus Ramachandran - bpappaaappglpppaa

Class: 13.2 | Consensus Ramachandran - bbaaabbpaalppppaa

Class: 13.3 | Consensus Ramachandran - bpabppbaaaplapbaa

Class: 13.4 | Consensus Ramachandran - pbpppplppabbbpbaa

Class: 13.5 | Consensus Ramachandran - bbapbppplpbbbbpaa

Class: 13.6 | Consensus Ramachandran - bppbaaappaagbppaa

Class: 13.7 | Consensus Ramachandran - bbpbaaapbaalbppaa

Class: 13.8 | Consensus Ramachandran - bpaapppbabappwpaa

Class: 13.9 | Consensus Ramachandran - bbpaagbpNbpaappaa