Logo
[ ArchDB40 ][ ArchDB95 ][ ArchDB-EC ][ ArchDB-KI ]

Type: EH beta-alpha

Class of length: 15

Class: 15.1 | Consensus Ramachandran - bbpaaaaeaaaapaaapaa

Class: 15.2 | Consensus Ramachandran - bpabbbabpepbpgpbpaa

Class: 15.3 | Consensus Ramachandran - bblabaaaeaaeaaapwaa

Class: 15.4 | Consensus Ramachandran - bbappaaaapaapaaepaa

Class: 15.5 | Consensus Ramachandran - bbabbaabppapbaappaa

Class: 15.6 | Consensus Ramachandran - bbwpppbppaapappbpaa

Class: 15.7 | Consensus Ramachandran - beplaFaaleaalaaplaa

Class: 15.8 | Consensus Ramachandran - bpapgaeaNaepaalppaa