Logo
[ ArchDB40 ][ ArchDB95 ][ ArchDB-EC ][ ArchDB-KI ]

Type: HH alpha-alpha

Class of length: 16

Class: 16.1 | Consensus Ramachandran - aabaaaaaaaaaaepaabaa

Class: 16.2 | Consensus Ramachandran - aappaagpbbabpgpppbaa

Class: 16.3 | Consensus Ramachandran - aapagpbaabppabppppaa

Class: 16.4 | Consensus Ramachandran - aabaebaabpbalbbbabaa

Class: 16.5 | Consensus Ramachandran - aappaalpbbabaapppbaa

Class: 16.6 | Consensus Ramachandran - aabaabaaaapppbaepbaa

Class: 16.7 | Consensus Ramachandran - aapbpaalpppbpaalppaa

Class: 16.8 | Consensus Ramachandran - aalbaapbbapabbpabgaa