UN NOU MODEL BACTERIĄ,
L'ALCEU
 

 

 

 

 

 

 


         *   INTRODUCCIÓ                      

 

         *   MATERIAL I MČTODES

 

         *   RESULTATS I DISCUSSIÓ

 

         *   AUTORES