Pràctiques Biologia Estructural 2002-2003
Índex
Pràctica 1 Comandes de LINUX i Rasmol

Pràctica 2 Estudi de plegament

Pràctica 3.1 BLAST i el PSI-BLAST

Pràctica 3.2 Hidden Markov Models

Pràctica 4.1 XAM i SCOP

Pràctica 4.2 STAMP i SCOP

Pràctica 5 Creació del model

Pràctica 6 Validació i identificació de regions mal modelades
Francesc Castro Giner
NIA: 16976