Biologia Estructural


Roser Zaurin

El contingut d'aquesta pàgina web són les pràctiques de l'assignatura.

En totes elles es segueix el següent esquema:


Comentari previ: En totes les pràctiques utilitzaré el símbol "$" quan estigui treballant en bash i el símbol "]" quan ho estigui fent en tcsh.

A continuació hi ha els links de cada una d'elles:

  1. Pràctica 1

  2. Pràctica 2

  3. Pràctica 3

  4. Pràctica 4

  5. Pràctica 5

  6. Pràctica 6

  7. Pràctica 7